Megatrends voor de toekomst van het bedrijfsleven

De manier waarop we zakendoen, leven en werken is ingrijpend aan het veranderen. De Universiteit van Sydney Business School onderscheidt hierbij de volgende megatrends: nieuwe technologieën, snelle urbanisatie, verschuiving van de economische macht, versterking van het individu en bescherming van hulpbronnen.

Nieuwe  technologieën

Bij nieuwe technologieën gaat het o.a. om kunstmatige intelligentie, gegevensverwerking in de cloud, quantum computers, drones, autonome voertuigen, virtual en augmented reality, 3D/4D printen, robotica en the internet of things.

Robots en algoritmen worden steeds beter in het bouwen van auto’s, zelfstandig laten rijden van auto’s, schrijven van artikelen, de diagnose van ziektes, enz. Deze nieuwe technologieën zorgen ook voor belangrijke uitdagingen, zoals cyberveiligheid, privacy en automatisering van werk.

Deze nieuwe technologieën bouwen voort op de digitale technologieën die zijn ontstaan door de komst van de computer en het internet. De omvang en reikwijdte van deze evolutie is bijna niet te voorspellen. Zo bereikte de telefoon pas na 76 jaar de helft van alle Amerikaanse huishoudens. De invoering van de iPhone 10 jaar geleden bereikte hetzelfde in slechts 6 jaar.

 

Snelle urbanisatie

De toekomst ligt vooral in de stad. Twee eeuwen geleden woonde slechts twee procent van de wereldbevolking in steden. Vandaag zijn steden de thuisbasis van meer dan de helft van de wereldbevolking. Maar liefst 1.500.000 mensen komen er wereldwijd per week bij in steden door migratie en geboorte. In de toekomst zal meer dan 90 procent van deze groei plaatsvinden in Afrikaanse en Aziatische landen.

Deze urbanisatie geeft enorme mogelijkheden, maar ook grote uitdagingen. Denk hierbij aan de enorme eisen aan infrastructuur en milieu, dienstverlening en het scheppen van werkgelegenheid. Verder consumeren inwoners van steden driekwart van de natuurlijke rijkdommen van de wereld. We staan dan ook voor de vraag hoe we betere steden kunnen plannen, bouwen en leiden.

 

Verschuiving economische macht

In de komende jaren gaan we een herstructurering van de wereldeconomie zien met opkomende economieën die in 2025 meer dan 50 procent van de wereld vertegenwoordigen. Deze groei zorgt ook voor een nieuwe middenklasse met een aanzienlijke koopkracht. Tweederde van de wereldwijde middenklasse woont in 2030 in de Azië en rond de Stille Oceaan.

Deze economische machtsverschuivingen kunnen ook zorgen voor oppositie in de vorm protectionisme van handel of valuta, politieke ontwikkelingen en de opkomst van nationalistische bewegingen. Het begrijpen en managen van deze markten wordt dan ook belangrijker dan ooit.

 

Versterking van het individu

Technologische vooruitgang, overal beschikbare connectiviteit en verbeteringen in de toegang tot onderwijs en gezondheid versterken het individu over de hele wereld. Sociale platforms hebben de wijze van communiceren ingrijpend veranderd. Er is een toenemende tendens naar personalisatie en maatwerk in alles wat we doen. Overal en op elk moment toegang tot informatie verandert niet alleen de manier waarop we consumeren, maar ook de manier waarop we omgaan met bedrijven en de mate van invloed die we hebben over bedrijven, hun strategieën, producten en diensten.

Deze megatrend varieert aanzienlijk in verschillende regio’s en zal soms onbedoelde gevolgen hebben. Mensen die nog geen toegang hebben tot de nieuwe technologieën voelen zich steeds meer machteloos. Daarom moeten we nieuwe manieren creëren waarop mensen hun leven organiseren en interactie met anderen hebben. Dit betekent ook het creëren van nieuwe bedrijven.

 

Bescherming van hulpbronnen

Er komt een toenemende druk op het beperkte voedsel, water, energie en minerale hulpbronnen. In 2050 moeten we 70 procent meer voedsel produceren voor een groeiende bevolking met groeiende eisen. In iets meer dan een decennium neemt de vraag naar water toe met 40 procent en energie met 50 procent.

Bescherming van hulpbronnen gaat verder dan water, voedsel en energie. Veel zeldzame metalen die we nooit of zelden hebben gebruikt zijn nu onmisbaar geworden voor duurzame schone energie, computers en mobiele apparaten. We hebben al meer dan 60 van dergelijke materialen voor wind- en zonne-energieopwekking, verlichting en het maken van batterijen voor elektrische en hybride auto’s, smartphones en tablets. Toenemende vraag en de zeldzame aard van veel van deze materialen kan leiden tot tekortkomingen en strenge beperkingen op hernieuwbare energietechnologieën.

De uitdagingen van deze megatrend kunnen worden aangepakt door innovatie, nieuwe oplossingen, nieuwe industrieën en initiatieven voor duurzame ontwikkeling.

 

Bovengenoemde megatrends zorgen voor een radicaal andere toekomst, die vraagt om radicaal nieuwe oplossingen. Het is aan het bedrijfsleven om deze uitdagingen op te pakken.

Ontdek de uitdagingen en effecten van de bovenstaande megatrends voor uw onderneming en neem contact op met d-etail voor een vrijblijvende sparringsessie.

 

Bron: Dit is een vrije vertaling van https://www.linkedin.com/pulse/six-megatrends-future-business-sandra-peter/

Deel dit stuk

d-etail helpt bij online uitdagingen

Vraag hulp van d-etail bij het realiseren van je online uitdaging of ontdek waarmee een online specialist uit het netwerk van d-etail je kan helpen.