Berichten

Snelle actie noodzakelijk voor Nederlandse detailhandel

detailhandel

Om groeikansen te realiseren moet de Nederlandse detailhandel zich inzetten voor differentiatie en innovatie over alle kanalen (offline en online) heen. Dat concludeert adviesbureau McKinsey & Company in een onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse detailhandel. Werk aan de winkel: Tijd voor een versnelling richting 2025.

De Nederlandse detailhandel staat op een belangrijk kruispunt. Doorgaan op dezelfde weg zal de economische en maatschappelijke rol van de sector in gevaar brengen meent McKinsey. Alleen door te blijven ontwikkelen en innoveren zal de Nederlandse economie een positieve draai krijgen. Hiermee zal tevens de Nederlandse Detailhandel gered worden.

Nieuwe kansen en bedreigingen

Toekomstige verschuivingen in de bevolkingssamenstelling, consumentengedrag, technologische innovatie en toenemende concurrentie zorgen ervoor dat in de periode tot 2025 nieuwe kansen en bedreigingen ontstaan. Sommige winkeliers zullen in staat zijn zich snel aan te passen en te groeien. Toch kan de situatie binnen de totale detailhandel verslechteren.

Niet meegaan met e-commerce trend kan afname in werkgelegenheid veroorzaken

Niet tijdig ingrijpen kan grote gevolgen hebben. Een afname in de werkgelegenheid die kan oplopen tot 55.000-130.000 voltijdbanen én een vermindering in de bijdrage aan het Nederlandse BBP. (van 0.3 tot 1.0 procentpunt tegen 2025). Hierdoor dreigt in een verdere toename van de winkelleegstand. Dit zal de Nederlandse economie ook niet ten goede komen.

Nederlandse online marktplaatsen zullen moeten inzetten op een lokaal producten en diensten-aanbod, een naadloze integratie van online en offline en versnelde invoering van technologie.

bron: Emerce

CBS: 16 procent meer internetbestedingen in juli

‘Opnieuw sterke groei internet’, schrijft het CBS vandaag over de online verkoopontwikkeling van de webwinkels in de Nederlandse detailhandel. Afgelopen juli steeg de webomzet met 16 procent, overigens iets minder dan in de periode ervoor.

Ontwikkeling omzet webwinkels

In het tweede kwartaal van dit jaar nam de online detailhandelsomzet namelijk met 20 procent toe. De groei kwam 4 procentpunten lager uit in juli, een maand waarin de Nederlandse detailhandel als geheel een klein omzet plusje noteerde (0,9 procent).

Meeste groei voor webwinkels
Ook in juli groeide de online omzet van ‘webwinkels’ (bedrijven die primair via internet verkopen) weer harder dan die van ‘multichannelers’ (bedrijven met fysieke winkels die daarnaast online verkopen): met respectievelijk 19 en 13 procent.

Bron: CBS